Login
Inloggen

Raad van Toezicht

Ter toetsing van de besluiten en de uitvoering van genomen besluiten van het KCZB Bestuur functioneert binnen onze organisatie een Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht en het KCZB Bestuur hebben vier maal per jaar een gezamenlijk overleg.


In de Algemene Ledenvergadering van 1 juni 2013 zijn tot lid van de Raad van Toezicht benoemd:

De Raad van Toezicht heeft uit zijn midden de heer Vroon tot voorzitter benoemd.

De leden van de Raad van Toezicht zijn in de Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2017 teruggetreden.

De leden van de Raad van Toezicht functioneren als college met een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zij hebben afzonderlijk geen specifieke aandachtsgebieden.
Evenals voor de leden van het KCZB Bestuur zijn er ook voor de leden van de Raad van Toezicht deskundigheidsprofielen en profielschetsen opgesteld.